Turvamääräykset

Ilmailuviranomainen on tuonut määräyksiä kuljetettaessa vaarallisia aineita lentokoneessa. Lapin Lentopalvelut Oy kuljettaa vaarallisia aineita Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin erikseen myöntämällä vaarallisten aineiden kuljetusluvalla ja siihen liittyvällä erikoisluvalla Suomen alueella.

Lupa käsittää toiminnan Suomen Lapin erämaa-alueilla matkustajien tai lentöjän omaan käyttöön tarkoitettujen retkituotteiden ja selviytymisvälineiden kuljetuksen. Lupa sisältää myös oikeuden kuljettaa vastaavia tuotteita rahtina erämaassa olevalle tai oleville henkilöille.

Yritys ei kuljeta kokonaan ilmakuljetuksessa kiellettyjä aineita ja estää toimenpiteillään matkustajia kuljettamasta näitä aineita epähuomiossa.

Lue määräykset kokonaisuudessaan tästä